آموزش انواع بافتنی
(شال برگي)
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 27 دی1388ساعت   توسط ونوس  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 27 دی1388ساعت   توسط ونوس  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 19 دی1388ساعت   توسط ونوس  | 


سايز  medium 36 - 38ميل شماره 6

كاموا شماره 6 سه كلاف 100 گرمي

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 19 دی1388ساعت   توسط ونوس  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 11 دی1388ساعت   توسط ونوس  | 


اين اندازه براي سايز 74 ( كودك نه ماهه ) در نظر گرفته شده است، كه اندازه ها را نسبت به سن نوزاد و اندازه پا ميتوان تغيير داد

ملزومات:


1- كامواي نازك و نرم به رنگ دلخواه يا متناسب با رنگ لباس
2- ميل شماره 5/2
براي شروع تعداد 37 دانه سر مياندازيد وبافت را به ترتيب زير ادامه ميدهيد
رج اول: همه از زير
رج دوم: همه از زير
رج سوم:18 دانه از زير - 1 دانه ژته - 1 دانه از زير - 1 دانه ژته - 18 دانه از زير
رج چهارم: همه از زير ( وقتي به ژته ها ميرسيد دانه را طوري ميبافيد كه سوراخ نيفتد)
رج پنجم: 18 دانه از زير - 1 دانه ژته - 3 دانه از زير - 1 دانه ژته - 18 دانه از زير
رج ششم: همه از زير ( وقتي به ژته ها ميرسيد دانه را طوري ميبافيد كه سوراخ نيفتد)
رج هفتم: 18 دانه از زير – 1 دانه ژته – 5 دانه از زير – 1 دانه ژته – 18 دانه از زير
رج هشتم: همه از زير ( وقتي به ژته ها ميرسيد دانه را طوري ميبافيد كه سوراخ نيفتد)
رج نهم: 18 دانه از زير – 1 دانه ژته – 7 دانه از زير – 1 دانه ژته – 18 دانه از زير
رج دهم: همه از زير ( وقتي به ژته ها ميرسيد دانه را طوري ميبافيد كه سوراخ نيفتد)
رج يازدهم: 18 دانه از زير – 1 دانه ژته – 9 دانه از زير – 1 دانه ژته – 18 دانه از زير
رج دوازدهم: همه از زير ( وقتي به ژته ها ميرسيد دانه را طوري ميبافيد كه سوراخ نيفتد)
رج سيزده تا هجده: وقتي تعداد دانه ها به 47 دانه رسيد 6 رج همه از زير ميبافيد بدون اضافه كردن
«از اينجا به بعد دانه ها را يك رج از زير و يك رج از رو ميبافيد تا بافت ساده روي كفش ايجاد شود»
رج نوزدهم: 28 دانه از زير – دو دانه را از زير با هم يكي كنيد و بقيه دانه ها را نبافيد
رج بيستم: *از همان جا برگرديد – دانه اول را بلند كنيد يعني نبافيد – 9 دانه از رو ببافيد – 2 دانه را از رو با هم يكي كنيد – بقيه دانه ها را نبافيد*
رج بيست و يكم تا سي و دوم: در تمام اين 12 رج، به ترتيبي كه در قسمت ستاره دار رج بيستم بافته بوديد در اينجا نيز دقيقا همان تعداد دانه و طرز بافت را تكرار ميكنيد
رج سي و سوم تا سي و هشتم: در اينجا 33 دانه براي شما باقي مانده است اين 33 دانه را 6 رج ساده ميبافيد يك رج از رو يك رج از زير
رج سي و سوم: دو دانه را از زير يكي ميكنيد – 1 دانه ژته – دو دانه را از زير يكي ميكنيد – 1 دانه ژته ....همينطور تا انتهاي رج بافت را ادامه ميدهيد
رج سي و چهارم: تمام دانه ها را از رو ميبافيد طوري كه دانه هاي ژته سوراخ بيفتد تا بتوانيد بند كفش را دور تا دور ساق پا از داخل سوراخها رد كنيد
رج سي و پنجم تا چهلم: تمام اين 6 رج را يك رج از زير و يك رج از زير بطور ساده ميبافيد
رج چهل و يكم تا پنجاه و دو: تمام اين 12 رج را از زير ميبافيد
بافتني را كور كنيد و زير و پشت كفش را بدوزيد و به سليقه خود روي آنرا گل دوخته و براي بند نيز با قلاب نواري ميبافيم يا بند درست كرده و از داخل سوراخها رد ميكنيم و براي دو سر بند نيز ميتوان منگوله هاي كوچكيتهيه كرد و به دو سر بند وصل نمود
-------------------------------------
منبع : مامی سایت
+ نوشته شده در  پنجشنبه 3 دی1388ساعت   توسط ونوس  | 


این اندازه برای سایز ۷۴ ( کودک ۹ ماهه ) در نظر گرفته شده است، که اندازه ها را نسبت به سن نوزاد و اندازه سر میتوان تغییر داد


ملزومات:

1- كامواي نازك و نرم به رنگ دلخواه يا متناسب با رنگ لباس
2- ميل شماره 5/2
براي شروع تعداد 70 دانه سر مياندازيد وبافت را به ترتيب زير ادامه ميدهيد

رج اول تا ششم: تمام هفت رج را بافت ساده ميبافيد ( يك رج از زير – يك رج از رو )
رج هفتم: دو دانه را از زير يكي ميكنيد – 1 دانه ژته – دو دانه را از زير يكي ميكنيد – 1 دانه ژته ....همينطور تا انتهاي رج بافت را ادامه ميدهيد، اين قسمت را بعد از پايان بافت بايد تو بگذاريد بعنوان لبه كلاه
رج هشتم: تمام دانه از رو بافته شود طوري كه دانه هاي ژته سوراخ بيفتد تا هنگام تا زدن اين قسمت و دوختن آن به داخل يك حاشيه دالبر زيبا دور تا دور صورت نوزاد يا همان لبه كله داشته باشيم
از اين رج به اندازه 12 سانتيمتر ( حدوداً 24 رج – بهتر است با سانتيمتر اندازه بگيريد) ساده ببافيد يك رج همه از زير- يك رج همه از رو
حال به اندازه 4 سانتيمتر كشباف ميبافيم (‌يك دانه از زير –  يك دانه از رو)
بافتني را كور كنيد، سپس از قسمت طول تا كرده پشت كلاه را بدوزيد و لبه آن را كه همان قسمت ژته ها است را دو لا كرده، به داخل برگردانيد و پس دوزي كنيد قسمت پايين كلاه يا همان دور گردن را كه كشباف بافته بوديد را دو لا كرده، پس دوزي كنيد و نوار را از داخل آن رد كنيد و اگر خواستيد ميتوانيد به دو سر بند كلاه نيز منگوله وصل كنيد و اگر دوست داشته باشيد ميتوانيد با گلهاي كوچك بافتني يا روبان آن را تزئين كرد
(( طرز درست كردن منگوله و نوار در قسمت آموزش مباحث بافتني آموزش داده شده است ))
اين مدل بافت كلاه ساده ترين نوع كلاه نوزاد است و طبق سليقه خويش ميتوانيد تغييراتي در بافت آن ايجاد نماييد تا مثلا مانند کلاه داخل عکس پشت سر حالت گرد در بيايد يا هر نوع تغيير ديگر كه تمايل داشتيد

منبع: مامی سایت

+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 دی1388ساعت   توسط ونوس  | 

طرحها و شكلهاي مختلف براي مدل دستكش آموزش داده شده ( براي ايده گرفتن در رنگ بندي ) و طرح بافت


+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 دی1388ساعت   توسط ونوس 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 دی1388ساعت   توسط ونوس  | 

(همانی که در پست قبل زیر جلیقه است)

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 دی1388ساعت   توسط ونوس  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 دی1388ساعت   توسط ونوس  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 1 دی1388ساعت   توسط ونوس  |